Vereniging van Eigenaren (VVE Beheer) of Parkmanagement

Het besturen van een VvE is omvangrijk en vaak complex. Dit vereist kennis van zaken op meerdere gebieden. Wij kunnen het VVE Beheer of Parkmanagement voor u verzorgen.
Het VVE beheer is op te splitsen in de volgende disciplines:

Financieel Beheer: het voeren van de financiële administratie, beheer van de financiën, opstellen jaarstukken, opstellen jaarlijkse financiële begroting, afsluiten verzekeringspolissen, behandelen en afwikkelen schademeldingen, afrekening servicekosten.

Technisch Beheer: dagelijks onderhoud, 24/7 storingsdienst, afsluiten onderhoudscontracten, organiseren en begeleiden van planmatig onderhoud, groot onderhoud, verzorgen van een meerjarenonderhoudsplan een zgn MJOP (optioneel). Uitgangspunt hierbij is dat het totale technische beheer van de algemene delen van een appartementencomplex minimaal de volgende onderdelen bevatten:

  • De opname van de bouwkundige staat van het complex en het verwerken van deze informatie in een onderhoudsrapport met een begroting van het grootonderhoud. Dit MeerJarenOnderhoudsPlan wordt opgesteld voor de eerstkomende 30 jaar en zal per onderwerp opgemaakt worden op basis van meerdere offertes.
  • Aanvraag en beoordeling van offertes, het bespreken van de offertes met het bestuur, en deze verwerken in het MJOP.
  • Het op verzoek en tegen betaling toezicht houden op de onderhoudswerkzaamheden door een bouwkundige.
  • Het tweejaarlijks- of driejaarlijks evalueren en indien nodig aanpassen van de MJOP.

Administratief Beheer (waaronder ook bestuurlijk beheer): organiseren jaarlijkse of halfjaarlijkse vergadering van de vereniging van eigenaren; het aanwezig zijn tijdens deze vergaderingen en indien nodig het vervullen van de rol van de voorzitter; opmaken en verzenden van agenda en notulen, toezicht op de naleving van gemaakte afspraken in splitsingsakte en reglementen.

Wij nemen u graag de zorg voor uw VVE uit handen. Wij onderscheiden ons door een persoonlijke en klantgerichte opstelling. Wij bieden u maatwerk aan, waardoor u de mogelijkheid heeft om een deel of alle werkzaamheden rond VVE-beheer aan ons uit handen te geven.