Werkzaamheden beheer BOG

Vastgoedbeheer is veeleisend qua deskundigheid en tijd. Voor ons een kernactiviteit. U mag erop rekenen dat alle beheerstaken, op een professionele en correcte wijze worden afgehandeld.
 • Actief huurincasso beleid, incasso huur
 • Debiteuren en crediteurenbeheer
 • Optreden als contactpersoon voor eigenaar in juridische procedures op gebied van bijvoorbeeld huurachterstand of ontruiming
 • Doorvoering jaarlijkse indexering (huurverhoging)
 • Afsluiten onderhoudscontracten en inkoop diverse diensten zoals schoonmaak, tuinonderhoud, afvalinzameling en beveiliging
 • Controle op geleverde diensten en nota’s
 • Afrekening servicekosten
 • Technisch beheer waaronder afhandeling onderhoudsklachten, storingen
 • Initiëren en bewaken technisch onderhoud, monitoren bouwkundige staat, bewaken meerjaren-onderhoudsbegroting
 • Schadebegeleiding
 • Offertes opvragen, opdrachten uitzetten en controleren van planmatig onderhoud
 • Voor- en eindinspecties bij mutatie
 • Doorberekenen kosten huurder voortvloeiend uit mutatie
 • Actief leegstandsbeheer om kosten te besparen op o.a. gebied van energielasten en vastrecht
 • Mutatieonderhoud
 • Advies verhuur/verkoop bevorderende maatregelen
 • Sleutelbeheer
 • Selectie, controle voortgang en aansturing externe makelaars bij verhuuractiviteiten
 • Aanspreekpunt huurder en toezicht op huurder
 • Periodiek huurderoverleg
 • Aanleggen en bijhouden huurdersdossier en VHE dossier
 • Periodieke rapportages
 • Oplevering en sleuteluitgifte inclusief inventarisstaat met foto’s verhuring
 • Het inzichtelijk maken en verantwoorden van beheer activiteiten
 • Centraal aanspreekpunt voor eigenaar/belegger
 • Calamiteitendiensten
 • Het tijdig signaleren van de afloop van bankgaranties en andere waarborgen en het nemen van maatregelen ter verlenging ervan.