Alvorens wij uw vastgoedportefeuille gaan beheren wordt van elk object een volledig dossier ingericht.

Wij maken afspraken over de taken die wij voor u uitvoeren. Maatwerk is mogelijk. In de opdracht tot dienstverlening wordt precies vastgelegd welke werkzaamheden wij voor u verrichten. U kunt deeldiensten afnemen of het hele pakket. Alles in goed overleg.
 • Actief huurincasso beleid, incasso huur
 • Debiteuren en crediteurenbeheer
 • Optreden als contactpersoon voor eigenaar in juridische procedures op gebied van bijvoorbeeld huurachterstand of ontruiming
 • Organiseren jaarlijkse huurverhoging
 • Afsluiten onderhoudscontracten en inkoop diverse diensten zoals schoonmaak, tuinonderhoud, afvalinzameling en beveiliging
 • Controle op geleverde diensten en nota’s
 • Afrekening servicekosten
 • Technisch beheer waaronder afhandeling onderhoudsklachten, storingen
 • Initiëren en bewaken technisch onderhoud, monitoren bouwkundige staat, bewaken meerjaren-onderhoudsbegroting
 • Schadebegeleiding
 • Offertes opvragen, opdrachten uitzetten en controleren van planmatig onderhoud
 • Voor- en eindinspecties bij mutatie
 • Doorberekenen kosten huurder voortvloeiend uit mutatie
 • Actief leegstandsbeheer om kosten te besparen op o.a. gebied van energielasten en vastrecht
 • Mutatieonderhoud
 • Advies verhuur/verkoop bevorderende maatregelen
 • Sleutelbeheer
 • Aanspreekpunt huurder en toezicht op huurder
 • Periodiek huurderoverleg
 • Aanleggen en bijhouden VHE dossier
 • Periodieke rapportages
 • Oplevering en sleuteluitgifte inclusief inventarisstaat met foto’s verhuring
 • Het inzichtelijk maken en verantwoorden van beheer activiteiten
 • Centraal aanspreekpunt voor eigenaar/belegger
 • Calamiteitendiensten
 • Begeleiden asbest inventarisatie en asbest sanering
 • Begeleiden bodemonderzoek
 • Begeleiden gemeentelijke procedures (onder andere bestemmingsplan wijzigen, bouwaanvragen en aanvragen gebruikers ontheffing)
 • Het tijdig signaleren van de afloop van bankgaranties en andere waarborgen en het nemen van maatregelen ter verlenging ervan.