Scheiden van Wonen en Zorg

Sinds januari 2013 is ‘scheiden wonen en zorg’ een feit geworden. Zorginstellingen worstelen nog steeds met deze veranderingen. De scheiding van wonen en zorg betekent dat cliënten in zorginstellingen zelf gaan betalen voor het wonen. Zorginstellingen die zich bezig moeten gaan houden met het maken van huurcontracten, inkomenstoetsen, huurprijsberekeningen etc. Een hele klus waardoor de kwaliteit van de zorg in het geding kan komen. De vastgoed-exploitatie, de verhuur en het beheer van de woningen word door S-Vastgoeddiensten verzorgd. De zorg wordt geleverd door de zorgverlener. Een goede afstemming en intensieve samenwerking met deze twee partijen is essentieel en een absolute voorwaarde voor alle betrokken partijen.

Zorgvastgoed vraagt om een speciale benadering. Er zijn verschillende processen binnen de woon- en zorgfunctie. In onze dienstverlening nemen deze een belangrijke positie in. Woningtoewijzing, woningaanpassingen, veiligheid en gebruiksvriendelijkheid van de woningen worden goed afgestemd met de zorgverlener en eigenaar/belegger. Een toekomst bestendige vastgoed-exploitatie is in ieders belang. Door onze jarenlange kennis op het gebied van vergrijzing, wonen met zorg en vastgoed, kunt u bij ons terecht met praktische en strategische vraagstukken.

S-Vastgoeddiensten B.V. helpt u deze vernieuwing efficiënt en effectief door te voeren.