Huurincasso goed geregeld

Huurincasso vraagt om een zorgvuldige aanpak. Huurachterstanden kunnen snel oplopen. Een scherpe controle en het tijdig treffen van de juiste maatregelen binnen de huidige wettelijke kaders is dan ook een absolute noodzaak.

Wij volgen de laatste ontwikkelingen op het gebied van huurrecht en de actualiteiten op de woningmarkt. U kunt uw huurincasso geheel of gedeeltelijk aan ons uitbesteden. S-Vastgoeddiensten B.V. maakt zorgeloos verhuren mogelijk.

  • Facturering van de huur
  • Incasseren huur
  • Afstorten van de ontvangen huur aan eigenaar
  • Jaarlijkse huurprijsaanpassing (indexering)
  • Versturen van aanmaningen
  • Eventuele huisbezoeken bij uitblijven huurbetaling
  • Optreden als contactpersoon voor eigenaar in juridische procedures op gebied van bijvoorbeeld huurachterstand of ontruiming
  • Verantwoording verhuurder via maandelijkse rapportage